Piratfika nu på Torsdag (13/10)

Det är dax för Piratfika nu på Torsdag (13/10) och vi träffas kl 18 – 21 i Gnutiken (Övre Husargatan 27) för att diskutera PP frågor och Richard Stallman’s besök den 10 November. Vi har bara 12 platser kvar så boka er nu!

http://pbf.openend.se/
http://www.facebook.com/event.php?eid=256578447711231

Lördagen är utlyst som dagen för global demokratikamp (662 event i 79 länder) och Real Democracy Now! Göteborg anordnar på Järntorget mellan kl 13 – 17 torgmöten och tal kring makt- och demokratifrågor och vi kommer att titta förbi för att lyssna och debattera så titta gärna förbi du också!

http://realdemocracynowgbg.wordpress.com/
http://www.facebook.com/event.php?eid=163314410416520
http://15october.net/

Det har kommit till vår kännedom att styrande kommunalpolitiker i Göteborg vägrar inrätta ett sprututbytesprogram (SBP) för missbrukare trots att Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Smittskyddsinstitutet och Sveriges riksdag samt organisationer såsom WHO, UNAIDS och Röda Korset mfl. rekommenderar detta då de anser att de förhindrar spridning av blodsjukdommar såsom HIV mfl. Våra styrande kommunalpolitiker anser trots HIV epidimin i Stockhom 2006 bland missbrukare (1200% ökning på några månader, 40 smittade) att forskningsläget är tvetydigt och att ett SBP är oförenligt med en restriktiv narkotika politik som har en nolltollerans som mål medans Malmö har haft SBP i 25 år och Stockholm har det sen förra året. De verkar inte förstå att de är inhumant och oetiskt att en redan utsatt grupp utsätts för ännu större risker utan ett SBP för de är ju bättre om de slutar med drogerna.. Do I need to continue this line of reasoning?

http://svt.se/2.34007/1.2548161/kommunalrad_som_missbrukare
http://www.faktum.nu/2011/09/dom-ar-varre-an-hiv-mannen
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.481613-lat-oss-samarbeta-mot-drogsmittorna
http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/26667

”Förutom vetenskaplig tveksamhet kan sprutbytesprogram ge dubbla signaler till missbrukare och uppfattas som att samhället ger stöd till missbruk. Vi anser att Göteborgs stad inte ska stödja kriminella handlingar, utan att de som lider av narkotikamissbruk i stället ska få hjälp genom vårdprogram och andra insatser för att bryta missbruket. Att dela ut sprutor är ingen hjälp till missbrukare, snarare tvärtom.” (Stadskansliet 2010)

”Det görs i dag många insatser inom olika verksamheter, men vi kan göra mer. Införandet av hälsomottagningar med möjlighet till sprututbyte är en utvidgning av detta arbete och ska inte sättas i något slags motsatsförhållande. En hälsomottagning med möjligheter till sprututbyte ger upphov till en ökad kontaktyta med droganvändare, där själva sprututbytet inte bara minskar risken för smittspridning utan också fungerar som en morot för att få missbrukarna att komma till mottagningen(…) sprututbyte ska inte ses om en isolerad företeelse, utan som en del i ett brett omhändertagande av droganvändare där det främsta syftet är att de ska komma ur sitt missbruk.” (Smittskyddsläkare m.fl. GP 101102)

http://www.dn.se/debatt/stockholms-narkomaner-maste-fa-rena-sprutor
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4143616
http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/epi-aktuellt/epi-aktuellt-2007/epi-aktuellt-vol-6-nr-13-29-mars-2007/#p10291
http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/1016

– Nicolas Sahlqvist
Valkretsledare, Piratpartiet Göteborg
nicolas.sahlqvist@piratpartiet.se
0705 – 315 689

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>