Valkretsledarval 2011

Hej medlemmar, det är nu dags att välja er valkretsledare för år 2011.

Valkretsledarvalet gäller samtliga valkretsar utom Göteborg där det hölls ett möte redan den 30 december. Rent formellt tillsätts valkretsledaren idag av distriktsledaren men orsaken till valet är att vi vill skapa en bättre medlemsförankring. Vi tillämpar fri nominering men ställer ändå vissa krav på våra kandidater. Läs mer under arbetsbeskrivning nedan.

Tidplan
Nomineringstid: t.o.m torsdag 27 januari 21.00
Utfrågning på forum öppen hela tiden
Omröstning via Pirateweb öppnar fredag 28 januari 00.00 (länk kommer i senare utskick) och avslutas vid olika tidpunkter för de olika valkretsarna men ligger inom intervallet 30 januari 15.00 – 1 februari 18.00. I vissa valkretsar kommer det hållas ett möte, en fika eller liknande i direkt anslutning till att omröstningen stängs.

Nominering
Nominering av kandidater sker antingen direkt i vårt forum (se underforum för respektive valkrets) eller per e-post till distriktsledare Daniel Svensson. Den ni nominerar ska vara tillfrågad och ska omgående acceptera sin nominering i forumtråden. Utfrågning av de nominerade sker sedan i respektive tråd och pågår under hela valprocessen.

Arbetsbeskrivning
I västra distriktet har jag under år 2010 försökt samla alla nuvarande valkretsledare och deras vice i en distriktsledning. Tyvärr har vi inte nått ända fram men jag har för avsikt att fortsätta arbeta i den riktningen under år 2011. Distriktsledningen kommunicerar huvudsakligen via chatt eller e-post men jag ska försöka se till att det blir några riktiga s.k. F2F-möten (face-to-face) under året.

Utöver att ingå i distriktsledningen bör en valkretsledare acceptera att arbeta efter, den av partiledningen framtagna arbetsbeskrivningen för valkretsledare. Läs även arbetsbeskrivningen för kommunledare. Dokumentet är avsett att vara levande men det blir lättare att samarbeta om vi kan enas om grunderna i våra målsättningar.

Arbetsbeskrivningar (pdf) för partiets samtliga operativa funktionärsroller diskuterades under partiets ledningsmöte den gångna helgen och valkretsledarens arbetsbeskrivning ser i dagsläget ut på detta vis.

Ansvar:
Valkretsledaren ansvarar för att den operativa verksamheten i valkretsen fungerar. De ska hjälpa kommunledarna i deras arbete och samordna arbete mellan kommunerna och rapportera till distriktsledaren om valkretsens verksamhet. De ska fungera som en länk mellan distriktsledningen och aktivister och medlemmar ute i valkretsarna. Valkretsledaren ansvarar även för valkretsens budget.

Huvuduppgifter:
Leda och entusiasmera valkretsen
Vara distriktsledarna behjälpliga
Ansvara för kontakten med media på valkretsnivå
Under valår, bistå med de val som sker i valkretsen och se till att valsedelsdistributionen i
valkretsen fungerar tillfredsställande

Mål 2011:
Öka antalet medlemmar i valkretsen med 5%
Öka antalet aktivister i valkretsen med 5%
Minst en debattartikel i en dagstidning i valkretsen varje månad.
Minst två insändare i en dagstidning i valkretsen varje månad.

Ovanstående är en målsättning och självklart inget som måste starta omgående. Det handlar om att vi måste sträva framåt för att nå framgång med partiet.

Dags att starta valprocessen.

Hälsningar Daniel Svensson
Distriktsledare

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>