Ny organisation i Göteborg

Idag har det hållits valkretsmöte i Göteborg. Syftet var i första hand att välja en ny valkretsledare men även att diskutera den lokala organistationen.  Här följer en lista över resultatet.

Valkretsledare – Jacob Hallén
Leder och samordnar valkretsens arbete, sköter kontakt mot distrikt och partiledning

Vice valkretsledare – Anders Andersson (pipe)
Bistår och ersätter vid behov valkretsledaren

Informationsansvarig – Jimmy Callin
Sköter informationen inåt mot valkretsens medlemmar, är redaktör för nyhetsbrevet

Media-ansvarig – Tess Lindholm
Planerar och genomför mediekontakter

WebbansvarigEj tillsatt
Sköter vår lokala webbsida

Kampanjledare Ej tillsatt
Leder och planerar kampanjarbetet, framför allt när det gäller flygbladsutdelning, torgmöten och demonstrationer

FolkbildningsledareEj tillsatt
Vi har genomfört ett antal seminarier och workshops i Göteborg, och de utgör en jättebra start för en verksamhet som inriktar sig på att utbilda medborgarna i viktiga IT-frågor och som också ska kunna leverera stöd och hjälp till icke IT-bevandrade partimedlemmar.

AktiveringsansvarigEj tillsatt
En post som jag inte har hittat ett riktigt beskrivande namn till. Posten går ut på att kontakta nya medlemmar, välkomna dem till partiet och ta reda på om de vill vara aktiva. För dem som vill vara aktiva ska man sedan göra en introduktion till lämplig områdesansvarig och säkerställa att den nye medlemmen känner sig rätt omhändertagen.

***

Om du känner för att ta ansvar för ett av de lediga områdena, ta kontakt med Jacob Hallén. Om du vill ta en aktiv roll inom något av ansvarsområdena, prata direkt med den som är ansvarig.


Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>