Distriktsledarval i Västra distriktet

Idag går starten för de distriktsledarval som partiledningen har bestämt ska hållas under perioden 15 januari t.o.m 15 februari. Val hålls parallellt i samtliga våra distrikt och består av tre delar: nominering, utfrågning och röstning. Nomineringsperiod: 15-25 januari Utfrågning: t.o.m 4 februari Röstning: 5-15 februari Nomineringar samt utfrågningar för oss i väst kommer att ske på avsedd plats i Västra distriktets forum. Edit: Omröstningen pågår i Pirateweb. Rösta senast 15 februari. Daniel Svensson Vice distriktsledare