Distriktsledare Väst avgår

 

Jag valdes i februari 2010 till distriktsledare för västra distriktet och mandatperioden sträcker sig till kommande årsskifte. Jag har redan tidigare bestämt mig för att ej kandidera till nästa mandatperiod men väljer att redan nu lämna mitt uppdrag. Som grund för mitt beslut ligger följande:

Styrelsen fattade i måndags beslut om att ge klartecken till partiets kandidatur i Västra Götalandsregionens omval. Det står klart att de flesta av våra få aktiva kommer att engagera sig i kampanjen vilket, i kombination med det parallella vårmötet, inte lämnar utrymme för någon ytterligare verksamhet under våren. Efter valet kommer våra aktiva vara slutkörda och jag är övertygad om att eftervalsdvalan glider över i sommarlovs- och semesterdvala. Detta i kombination med det planerade distriktsledarevalet i slutet av året gör att jag bedömer mina möjligheter att hinna göra några större framsteg med distriktets långsiktiga uppbyggnad som minimala.

Jag har valt att hålla mig utanför kampanjarbetet och inser att det riskerar att skapa förvirring såväl internt som externt. Både media och medlemmar tar kontakt med personer på ledande positioner vilket skulle innebära att jag skulle agera mellanhand och behöva hänvisa till Jacob i massor med ärenden. Jag anser att Jacob Hallén bör leda hela distriktet under perioden för omvalet plus den tid det tar att genomföra ett distriktsledarval.

Förslag till tidplan
Omgående – Jacob Hallén tillträder som t.f. distriktsledare
15 maj – valdag samt vårmötets avslutning
16-27 maj – nomineringsperiod
28-31 maj – distriktsledarval
1 juni – Nyvald distriktsledare tillträder

Som jag nämnde ovan är det sedan tidigare planerat för distriktsledarval i höst. Genom att tidigarelägga distriktsledarvalet ger vi min efterträdare möjligheten att omgående planera det arbete som behöver utföras för att stärka distriktet. Efter vårmötet kommer vi ha en ny styrelse samt justerade riktlinjer för partiets verksamhet och målsättning. Detta i kombination med vetskapen om att en längre mandatperiod ligger framför vår nytillträdde distriktsledare ger bra förutsättningar.

Jacob Hallén är vidtalad och han ställer sig till förfogande. Anna Troberg är informerad och hon tar kontakt med Jacob under dagen. Jag är övertygad om att de gemensamt kommer till ett bra beslut.

Ett stort tack till de pirater som samarbetat med mig under min tid som distriktsledare.

Hälsningar Daniel Svensson

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>