Jacob Hallén kampanjansvarig för Regionvalet 2011

Jag har valt att utse Jacob Hallén till kampanjansvarig för årets val till Regionfullmäktige i Västra Götaland. Jacob var engagerad och en väl påläst regionvalskandidat redan under valet 2010 då han även innehade rollen som valkretsledare för Piratpartiet i Göteborg.

Jag frågade Jacob redan i början av dessa diskussioner om hans intresse för denna roll. Mitt förhoppning var att kunna lämna över en något betydligt bättre än vad distriktsledningen nu presterat. Tanken i det skedet var att lämna över efter ett beslut av en ening distriktsledning. Nu blev inte det fallet men Jacob har ändå valt att åta sig uppdraget.

I Jacobs uppdrag ingår
att samla intresserade personer i en arbetsgrupp
att leda arbetet med att skapa 2011 års landstingspolitiska valmanifest
att skapa ekonomiska förutsättningar för att genomföra valet
att skapa en kandidatlista med lämpliga personer

Om styrelsen godkänner underlagen (i form av valmanifest och kandidatlista) tillkommer även att leda kampanj och valsedelsdistribution för Norra och Södra Älvsborg där valkretsledarna sagt nej till omvalet. De valkretsledare som sagt sig vara för kandidatur har dock fullt ansvar för sina valkretsar.

Jacob tilldelas budgetansvar för Västra Götalandsregionens Bankgiro 623-4322 där det i dagsläget finns 251 kronor. De som vill bidra ekonomiskt till kampanjarbetet är välkomna att donera pengar dit.

Jag och Jacob har ett gott samarbete och jag kommer att finnas som stöd och bollplank för Jacob även om jag inte kommer att delta aktivt i gruppens arbete. Jag kommer inte att kandidera och kommer inte att delta i kampanjarbetet utan kommer att fokusera på att administrera och leda det av distriktets verksamhet som faller utanför kampanjarbetet.

Hälsningar Daniel Svensson
Distriktsledare Väst
daniel.svensson[a.t]piratpartiet.se

Läs mer om Jacob Hallén och hans planer på http://blogg.openend.se/
Han nås även på jacob.hallen[a.t]piratpartiet.se

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>