Distriktsledarval i Västra distriktet

Idag går starten för de distriktsledarval som partiledningen har bestämt ska hållas under perioden 15 januari t.o.m 15 februari. Val hålls parallellt i samtliga våra distrikt och består av tre delar: nominering, utfrågning och röstning.

Nomineringsperiod: 15-25 januari
Utfrågning: t.o.m 4 februari
Röstning: 5-15 februari

Nomineringar samt utfrågningar för oss i väst kommer att ske på avsedd plats i Västra distriktets forum.

Edit: Omröstningen pågår i Pirateweb. Rösta senast 15 februari.

Daniel Svensson
Vice distriktsledare

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>