Distriktsledningsmöte i Västchatten

På söndag den 29 november kl 20.00-21.00 ska vi hålla vårt första distriktsledningsmöte för samtliga valkrets- och distriktsledare i västra distriktet. Mötet hålls i den öppna Skypekanalen Västchatten och alla är välkomna att närvara så länge ni ej stör mötet.

Förslag på diskussionsämnen skickas till er valkretsledare.

Kommentarer

Joakim Kävrestad skrev

Hej!
Jag tycker att ni bör ta en diskussion om de många olika kanaler som används för kommunikation inom partiet, irq, skype, mail, forum osv…

jag tror det hade vart enklare för alla att “hänga med” i vad som händer om antalet information kanaler minskades!

MVH

Daniel Svensson skrev

Den diskussionen förs på flera nivåer inom partiet. Bland annat pågår utveckling av ett system vars syfte ska vara att som ett första steg ersätta webb, wiki och forum. Det är dock svårare att sammanföra alla till en plattform för chatt beroende på att de flesta vill använda det som de är vana vid.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>